Newsletter

Zapisz się i otrzymuj informacje o nowościach i promocjach

Dostawa i płatności

Odbiór osobisty
Przesyłka kurierska

Za pobraniem
Przelew zwykły
Przelew Platnosci.pl

Szczegółowe informacje

Regulamin - CEZAL.NET - Sklep medyczny

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (dalej: „RODO”), informujemy, iż: Administratorem Państwa danych jest firma TP TRADE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Mroźna 19 , 03-654 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na realizacji sprzedaży wysyłkowej zamawianych przez Państwa. Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w następujących celach:

a) wykonania dostawy towaru  oferowanego  w serwisie internetowym cezal.net - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt

b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;

 b) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

c) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu spółki TP TRADE Sp. z o.o.

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług kurierskich, księgowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, lub w celach marketingowych);  posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawn. GIODO).

 Administrator wyznaczył punkt kontaktowy w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych dostępny pod adresem e-mail: cezal@cezal.net. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „ochrona danych osobowych”.

 

  

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CEZAL.NET 


§1

Dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego sklep internetowy

1.       Właścicielem internetowego sklepu medycznego Cezal.net jest firma TP TRADE Sp. z o.o., z siedzibą: ul.Mroźna 19 , 03-654 Warszawa, NIP 7920003816, tel. (22) 663 30 06  www.cezal.net

2.       Rachunek bankowy prowadzony jest przez BRE Bank Numer rachunku: 13 1140 2004 0000 3002 7756 8248 

§2

Przedmiot sprzedaży

1.       Sklep CEZAL.NET oferuje szeroko rozumiane fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzone na rynek polski artykuły medyczne i sprzęt medyczny.

2.       Na podstronach produktowych sprzedawca zamieszcza w miarę możliwości najbardziej kompletne opisy produktów i  zdjęcia pokazujące cechy funkcjonalne produktów

§3

Cena zakupu towaru, cena dostawy towaru, sposoby regulowania należności

1. Podane s klepie internetowym   ceny są wyrażone w PLN i są cenami brutto; zawierają należy podatek VAT

2. Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.

3. Cenę dostawy towaru kupujący wybiera na końcu składania zamówienia.  Przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia kupujący jest informowany przez sklep internetowy o łącznej kwocie zamówienia  i kosztach jego dostawy. Ceny dostawy towaru mogą się nieznacznie różnić od powszechnych stawek oferowanych przez Pocztę Polską i firmę kurierską DPD Sp. z o.o.

4. Przy zamówieniach o wartości powyżej 300 zł koszt przesyłki pokrywa firma TP TRADE Sp. z o.o., za wyjątkiem przesyłek o ponadnormatywnych rozmiarach lub wadze (np. niektóre meble medyczne),  dla których cena przesyłki pocztowej lub kurierskiej jest wyceniana wg. specjalnej taryfy.

5. Należności za zamówienia  można uregulować:

a.       przelewem na konto TP TRADE Sp. z o.o.: BRE Bank, numer rachunku: 13 1140 2004 0000 3002 7756 8248 

b.      za pośrednictwem serwisu PAYU

c.       Przy odbiorze

                                                               i.      W lokalu sklepu  gotówką, kartą płatniczą lub telefonem komórkowym za  pośrednictwem aplikacji IKO,

                                                             ii.      Za pobraniem pocztowym lub pobraniem kurierskim

 

§4

Realizacja zamówień

1.       Zamówienia w sklepie medycznym CEZAL.NET można składać  bezpłatnie poprzez:

a.       sklep internetowy,

b.      e-mail: cezal@cezal.net

c.       telefonicznie (22) 663 30 06. W przypadku zamówień telefonicznych kupujący ponosi koszty połączeń telefonicznych z  numerami telefonicznymi sprzedającego wg. stawek swojego operatora

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez sklep internetowy, email lub fax. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach pracy sklepu tj. pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem w godzinach 8.00-17.00

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

             4. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na            koncie lub informacji z systemu  obsługi płatności PAYU o dokonaniu płatności zazamówienie.

     5. W przypadku zamówień z zapłatą przelewem lub za pośrednictwem serwisu PAYUSprzedawca automatycznie odstępuje od  umowy i realizacji zamówienia, jeżeli zapłata zazamówienie nie nastąpiła w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia przezkupującego.

    6. W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność po dostarczeniutowaru zgodnie z paragrafem 3 punkt 5c niniejszego regulaminu.

    7. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub adresue-mail - po przyjęciu zamówienia kupujący zostanie poinformowany o jego przyjęciutelefonicznie lub poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

    8. Sklep medyczny CEZAL.NET zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówieńwzbudzających wątpliwości, kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniutakiej sytuacji.

    9. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez kupującego w terminiedo 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.

   10. Wyjątkiem są zamówienia na meble medyczne, które są realizowane w terminie do 3tygodni.

    11. W przypadku braku towaru w magazynie kupujący jest informowany o tym fakcie izwiązanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli kupujący nie wyrazizgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować zzamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacjizamówienia.

    12. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT oraz o ile występują niezbędne karty gwarancyjne. Dodatkowo Sprzedający dostarczakupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość mailem lub w wersji papierowejnajpóźniej w dniu dostarczeniu towaru kupującemu oraz wraz z towarem w formiepapierowej POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY będące załącznikiem nr 2do niniejszego regulaminu.

     13. W przypadku promocji lub wyprzedaży realizacja następuje w kolejności napływaniazamówień, aż do wyczerpania zapasów.

 

§5

Gwarancja i reklamacje

1.              Towary są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy , obowiązującą na terenie Polski. Zasady gwarancji określa dokument gwarancyjny (może być to dokument zakupu).

2.              Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego montażu lub użytkowania.

3.              Wadliwy towar winien być należycie zapakowany w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które kupujący otrzymał przy dostawie (akcesoria, instrukcje, itp.). Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, który jest podstawą reklamacji, opis problemu i odesłać na własny koszt przesyłką pocztową na adres TP TRADE Sp. z o.o. ul. Elbląska 37, 01-737 Warszawa i opisać wadę.

4.              Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Może ona zostać przedłużona przez samego gwaranta o okres 30 dni.

5.              Decyzja o uwzględnieniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Kupujący również zostanie o tym fakcie poinformowany.

6.              W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot ceny zakupu towaru. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego i Kupujący zostanie obciążony kosztami ponownej przesyłki Towaru.

§6

Warunki zwrotu towaru

1.        Na podstawie Art. 27  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta istnieje możliwość     dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia kupującemu .

2.        Na podstawie Art. 38  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo zwrotu zakupionego towaru nie przysługuje kupującemu w odniesieniu do:

                                    a.      Towarów na specjalne zamówienie, służących do zaspokojenia zindywidualizowanych wymagań kupującego

                                    b.      Towarów posiadających krótki termin przydatności do użycia

                                     c.      Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których  po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

                                    d.      Towarów dostarczonych w wyniku umowy zawartej w drodze aukcji publicznej

3.       Na podstawie Art. 32.1 ust. 3  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze zwracany towar od kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania zwracanego towaru z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.       Na podstawie Art. 33. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (sprzedający zwraca koszty najtańszego oferowanego w sklepie internetowym sposobu dostawy).

5.       Na podstawie Art. 34.1 ust. 4  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru; Jeżeli zwrócony towar nosi widoczne ślady użytkowania uniemożliwiające ponowne wprowadzenie go do obrotu Sprzedający zastrzega sobie prawo do potrącenia stosownej kwoty od zwracanej kupującemu ceny zakupu towaru. Powyższe potrącenie dotyczy również uszkodzenia lub zagubienia przez kupującego oryginalnego opakowania zakupionego towaru.

6.        O zamiarze zwrotu kupujący powinien poinformować sprzedającego najpóźniej  14 dnia od daty dostarczenia towaru np. za pośrednictwem  FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu lub w inny sposób za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Dane kontaktowe właściwe do dokonania zwrotu i dokonania zawiadomienia sprzedającego o zamiarze zwrotu : TP TRADE Sp. z o.o. ul. Elbląska 37, 01-737 Warszawa  nr telefonu 22 663 3006, email cezal@cezal.net .

7.       Koszty dostarczenia zwracanego towaru do siedziby sprzedającego ponosi kupujący.

 

§7

Polityka prywatności

Firma TP TRADE Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

Załącznik nr 1

do regulaminu sklepu internetowego cezal.net

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży i dostawy następujących rzeczy(*)

Data zawarcia umowy/odbioru towaru/(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

Załącznik nr 2

do regulaminu sklepu internetowego cezal.net

WZÓR POUCZENIA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy dostępny w sklepie internetowym Cezal.net  sposób dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na wskazany przez Państwa numer konta i nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.